Sản phẩm Malloca


Bếp điện từ
Giá : 9,570,000 VND
Tính năng cơ bản

  Đặc điểm sản phẩm

  • Bếp kính âm domino 2 điện
  • Mặt kính Schott Ceran – màu đen
  • Điều khiển cảm ứng
  • Màn hình hiển thị LED
  • Chức năng khóa trẻ em
  • Chức năng báo dư nhiệt
  • 9 mức công suất

   

Giá : 18,700,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 điện
  Công suất: 1.5/2.4KW + 1.8KW
                  (Ø 220/280) + (Ø 185)
  Kích thước bếp: W730 x D430 x H67mm
  Kích thước lỗ đá: W710 x D410mm

   

Giá : 18,300,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 3 điện
  Bàn phím điều khiển dạng trượt
  Công suất: 1.05/1.95/2.7KW + 1.2KW + 1.8KW
                  (Ø140/210/270) + (Ø140) + (Ø180)
  Kích thước bếp: W590 x D520 x H67mm
  Kích thước lỗ đá: W560 x D490mm

   

Giá : 9,570,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 điện dạng domino
  Công suất: 1.8KW + 1.2KW
                   (Ø 189) + (Ø 154)
  Kích thước bếp: W300 x D520 x H57mm
  Kích thước lỗ đá: W265 x D485mm

Giá : 16,950,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 điện
  Công suất: 0.8/1.9KW + 1.8KW
                 (Ø 130/215) + (Ø 185)
  Kích thước bếp: W720 x D380 x H60mm
  Kích thước lỗ đá: W690 x D320mm