Sản phẩm Malloca


Bếp gas
Giá : 13,900,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 gas, 1 từ
  Mặt kính Eurokera
  Chế độ nấu hâm cho 2 bếp gas
  Công suất: 2 x 3.8KW + 2KW (Ø 200)
  Kích thước bếp: W800 x D480 x H83mm
  Kích thước lỗ đá: W745 x D430mm

Giá : 13,700,000 VND
Tính năng cơ bản

  Bếp kính âm 2 gas, 1 điện
  Mặt kính Eurokera
  Chế độ nấu hâm cho 2 bếp gas
  Công suất: 2 x 3.8KW + 1.8KW (Ø 200)
  Kích thước bếp: W800 x D480 x H82mm
  Kích thước lỗ đá: W745 x D430mm