Sản phẩm Malloca


Vòi nước
Giá : 3,520,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Vòi rửa chén
  • Hai nguồn:  nóng, lạnh
  • Chất liệu : inox 304
  • Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước
Giá : 3,520,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Vòi rửa chén
  • Hai nguồn:  nóng, lạnh
  • Chất liệu : inox 304
  • Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước
Giá : 2,970,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Vòi rửa chén
  • Hai nguồn:  nóng, lạnh
  • Chất liệu : đồng thau mạ Chrome
  • Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước
Giá : 1,980,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Vòi rửa chén
  • Hai nguồn:  nóng, lạnh
  • Chất liệu : đồng thau mạ Chrome
  • Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước
Giá : 1,815,000 VND
Tính năng cơ bản
  • Vòi rửa chén
  • Hai nguồn:  nóng, lạnh
  • Chất liệu : đồng thau mạ Chrome
  • Bộ lọc tạo bọt, chống văng nước